Difference between revisions of "Bp 197 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
 
polynomiální metoda. Výsledkem je porovnání těchto způsobů návrhu v ohledu
 
polynomiální metoda. Výsledkem je porovnání těchto způsobů návrhu v ohledu
 
na maximální rychlost odezvy a minimálního překmitu daného systému.
 
na maximální rychlost odezvy a minimálního překmitu daného systému.
 +
 +
* '''Zdeněk Hovorka''', tel: +420 775 091 202, mailto:hovorz1@fel.cvut.cz
 +
* '''Doc. Ing. Antonín Stříbrský, CSc''', tel: +420 224 357 402,  mailto:stribrsk@control.felk.cvut.cz

Revision as of 06:48, 5 May 2010

Elektromechanické ovládání ventilů

Autor: Zdeněk Hovorka

Bakalářské práce 2008

Cílem této práce je seznámit se s různými návrhy uspořádání elektromechanických ventilů a pro jednu konstrukci navrhnou řízení pomocí různých metod. V práci jsou představeny metody Ziegler-Nichols, geometrického místa kořenů, frekvenční metody, stavová zpětná vazba a polynomiální metoda. Výsledkem je porovnání těchto způsobů návrhu v ohledu na maximální rychlost odezvy a minimálního překmitu daného systému.