Difference between revisions of "Bp 196 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
  
C´ılem t´eto pr´ace je anal´yza probl´emu ˇr´ızen´ı modelov´e lokomotivy pˇri n´ızk´ych rychlostech.
+
Cílem této práce je analýza problému řízení modelové lokomotivy při nízkých rychlostech. Úloha regulace navazuje na (Pavlišta, D., 2007). Měření rychlosti se provádí pomocí inkrementálního čidla. Nově bude zkoumána možnost snímání a regulace rychlosti pomocí měření zpětně indukovaného napětí na motoru. Základní hardwarová realizace využívající procesor Atmel ATMega8 byla zachována. Zapojení bylo upraveno pro potřeby snímání zpětného indukovaného napětí motoru. Práce by měla zhodnotit výhody a nevýhody obou metod snímání rychlosti a pomoci při rozhodnutí o budoucím finálním provedení hardwaru a regulace.
´ Uloha regulace navazuje na (
+
 
P
+
* '''Hönig Martin''', tel: +420 774 222 639, mailto:honigm1@fel.cvut.cz
a
+
* '''Šindelář Radek''', mailto:r.sindelar@c-a-k.cz
v
+
* '''Leso Martin''', mailto:leso@fd.cvut.cz
l
 
i
 
ˇs
 
t
 
a
 
,
 
D
 
.
 
,
 
2007). M
 
ˇe
 
ˇ
 
ren´ı
 
rychlosti se prov´
 
ad´ı
 
pomoc´ı inkrement´aln´ıho ˇcidla. Novˇe bude zkoum´ana moˇznost sn´ım´an´ı a regulace rychlosti
 
pomoc´ı mˇeˇren´ı zpˇetnˇe indukovan´eho napˇet´ı na motoru. Z´akladn´ı hardwarov´a realizace
 
vyuˇz´ıvaj´ıc´ı procesor Atmel ATMega8 byla zachov´ana. Zapojen´ı bylo upraveno pro
 
potˇreby sn´ım´an´ı zpˇetn´eho indukovan´eho napˇet´ı motoru. Pr´ace by mˇela zhodnotit v´yhody
 
a nev´yhody obou metod sn´ım´an´ı rychlosti a pomoci pˇri rozhodnut´ı o budouc´ım fin´aln´ım
 
proveden´ı hardwaru a regulace.
 

Revision as of 06:44, 5 May 2010

Řízení modelu lokomotivy

Autor: Martin Honig

Bakalářské práce 2008

Cílem této práce je analýza problému řízení modelové lokomotivy při nízkých rychlostech. Úloha regulace navazuje na (Pavlišta, D., 2007). Měření rychlosti se provádí pomocí inkrementálního čidla. Nově bude zkoumána možnost snímání a regulace rychlosti pomocí měření zpětně indukovaného napětí na motoru. Základní hardwarová realizace využívající procesor Atmel ATMega8 byla zachována. Zapojení bylo upraveno pro potřeby snímání zpětného indukovaného napětí motoru. Práce by měla zhodnotit výhody a nevýhody obou metod snímání rychlosti a pomoci při rozhodnutí o budoucím finálním provedení hardwaru a regulace.