Difference between revisions of "Bp 193 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 17: Line 17:
 
systému s matematickým popisom a vytvorené vzorové programy pre riadenie.
 
systému s matematickým popisom a vytvorené vzorové programy pre riadenie.
 
V závere práce sú uvedené zadania úloh pre študentov.
 
V závere práce sú uvedené zadania úloh pre študentov.
 +
 +
* '''Fetterik Jozef''', tel: +420 608 528 716, mailto:fettej1@fel.cvut.cz

Revision as of 06:40, 5 May 2010

PLC riadenie modelu technologického procesu

Autor: Jozef Fetterik

Bakalářské práce 2008

193.jpg

Hlavnou témou tejto bakalárskej práce je rekonštrukcia staršieho fyzikálneho modelu, ktorý je využívaný vo výučbe teórie riadenia. Model predstavuje systém spojených nádrží s riadením výšky hladiny. Základom mechanickej časti sú dve zubové čerpadlá, ktoré čerpajú vodu zo zásobnej nádrže do dvoch valcov. Oba valce sú navzájom prepojené ventilom. Z každého valca zároveň vedú výpustné ventily do zásobnej nádrže. Model je možné riadiť buď programovateľným automatom SLC 500, analógovým počítačom Meda alebo osobným počítačom z Matlabu pomocou Real-Time toolboxu. Model tiež umožňuje ručné ovládanie. Bola vypracovaná identifikácia systému s matematickým popisom a vytvorené vzorové programy pre riadenie. V závere práce sú uvedené zadania úloh pre študentov.