Bp 192 cz

From DCEwiki
Revision as of 12:07, 3 June 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Laserový projektor

Autor: Jan Dvořáček

Bakalářské práce 2008

192.jpg

Tato práce popisuje problematiku projekce maticového obrazu či textu pomocí jednoho bodového zdroje světla a realizaci projektoru pracujícím na tomto principu. Jako zdroj světla byl použit LED laser. Zařízení řídí procesor řady AVR od firmy Atmel. K rozmítání laserového paprsku do matice bodů slouží kotouč se zrcátky po obvodu. K ovládání zařízení slouží sériová linka. V práci je popsán princip projekce a dokumentace k demonstračnímu modelu.