Difference between revisions of "Bp 192 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 13: Line 13:
 
zařízení slouží sériová linka. V práci je popsán princip projekce a dokumentace k
 
zařízení slouží sériová linka. V práci je popsán princip projekce a dokumentace k
 
demonstračnímu modelu.
 
demonstračnímu modelu.
 +
 +
* '''Dvořáček Jan''', tel: +420 777 822 268, mailto:dvoraj11@fel.cvut.cz

Revision as of 06:38, 5 May 2010

Laserový projektor

Autor: Jan Dvořáček

Bakalářské práce 2008

192.jpg

Tato práce popisuje problematiku projekce maticového obrazu či textu pomocí jednoho bodového zdroje světla a realizaci projektoru pracujícím na tomto principu. Jako zdroj světla byl použit LED laser. Zařízení řídí procesor řady AVR od firmy Atmel. K rozmítání laserového paprsku do matice bodů slouží kotouč se zrcátky po obvodu. K ovládání zařízení slouží sériová linka. V práci je popsán princip projekce a dokumentace k demonstračnímu modelu.