Bp 190 cz

From DCEwiki
Revision as of 21:57, 25 February 2010 by Sova (talk | contribs) (Založena nová stránka: =Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami= '''Autor:''' Petr Bubla Bakalářské práce 2008 Předkládaná bakalářská práce je členěna do dvou částí…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami

Autor: Petr Bubla

Bakalářské práce 2008

Předkládaná bakalářská práce je členěna do dvou částí. První část se zabývá vytvořením souboru procedur pro návrh PID regulátorů a regulátorů typu Lead-Lag frekvenčními metodami splňující požadavek na hodnotu fázové bezpečnosti. Soubor procedur pro návrh jednotlivých regulátorů byl použit pro vytvoření dvou funkcí v prostředí MATLAB. Ze zadaného přenosu popisující dynamický systém a fázové bezpečnosti se frekvenční metodou vypočtou konstanty regulátorů. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na porovnání chování navržených regulátorů na systémech s různou dynamikou z hlediska její kvality (parametry regulace, potlačení šumu, robustnost). Tato druhá část slouží k diskuzi přínosu složitějších metod návrhu Lead-Lag regulátoru