Difference between revisions of "Bp 190 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Založena nová stránka: =Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami= '''Autor:''' Petr Bubla Bakalářské práce 2008 Předkládaná bakalářská práce je členěna do dvou částí…)
 
Line 11: Line 11:
 
MATLAB. Ze zadaného přenosu popisující dynamický systém a fázové bezpečnosti se
 
MATLAB. Ze zadaného přenosu popisující dynamický systém a fázové bezpečnosti se
 
frekvenční metodou vypočtou konstanty regulátorů.
 
frekvenční metodou vypočtou konstanty regulátorů.
 +
 
Druhá část bakalářské práce je zaměřena na porovnání chování navržených regulátorů
 
Druhá část bakalářské práce je zaměřena na porovnání chování navržených regulátorů
 
na systémech s různou dynamikou z hlediska její kvality (parametry regulace,
 
na systémech s různou dynamikou z hlediska její kvality (parametry regulace,
 
potlačení šumu, robustnost). Tato druhá část slouží k diskuzi přínosu složitějších metod
 
potlačení šumu, robustnost). Tato druhá část slouží k diskuzi přínosu složitějších metod
 
návrhu Lead-Lag regulátoru
 
návrhu Lead-Lag regulátoru
 +
 +
* '''Bubla Petr''', tel: +420 603 912 527, mailto:bublap1@fel.cvut.cz
 +
* '''Ing. Petr Hušek''', Ph.D., mailto:husek@fel.cvut.cz

Revision as of 23:18, 4 May 2010

Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami

Autor: Petr Bubla

Bakalářské práce 2008

Předkládaná bakalářská práce je členěna do dvou částí. První část se zabývá vytvořením souboru procedur pro návrh PID regulátorů a regulátorů typu Lead-Lag frekvenčními metodami splňující požadavek na hodnotu fázové bezpečnosti. Soubor procedur pro návrh jednotlivých regulátorů byl použit pro vytvoření dvou funkcí v prostředí MATLAB. Ze zadaného přenosu popisující dynamický systém a fázové bezpečnosti se frekvenční metodou vypočtou konstanty regulátorů.

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na porovnání chování navržených regulátorů na systémech s různou dynamikou z hlediska její kvality (parametry regulace, potlačení šumu, robustnost). Tato druhá část slouží k diskuzi přínosu složitějších metod návrhu Lead-Lag regulátoru