Bp 18 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:46, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh regulátorů pro předepsanou fázovou bezpečnost[edit]

Autor: Onderka Patrik

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

18img.gif

Cílem této bakalářské práce bylo naprogramovat program, který pro několik změřených bodů frekvenční charakteristiky regulované soustavy najde konstanty regulátoru PD, PI a PID pro zadanou fázovou bezpečnost a ověřit jej v prostředí Matlab a C#. Dále v naměřené frekvenční charakteristice minimalizovat nepřesnosti metodou nejmenších čtverců a následně tento program implementovat jako funkční blok do návrhového systému CISD.

Teoretická část této bakalářské práce poskytuje potřebné informace o návrhu PD, PI a PID regulátorů pomocí frekvenčních metod a stručně popisuje i jiné možné metody návrhu.

Bp 2006 onderka patrik.pdf