Bp 189 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:15, 4 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

VIRTUÁLNÍ MODEL POHYBU GEOSTACIONÁRNÍ DRUŽICE

Autor: Ondřej Bruna

Bakalářské práce 2008

Bakalářská práce popisuje, jakým způsobem vytvářet jednoduché virtuální světy pomocí jazyka Virtual reality modeling language (VRML) a jak je propojovat se Simulinkem. V práci je popsáno vytvoření modelu geostacionární družice v jazyce VRML. V souvislosti s vytvářením modelu geostacionární družice se v práci vysvětlují také základní pojmy související se simulací oběhu tohoto tělesa kolem země – uvažují se různé druhy vnějších vlivů, chování družice bez regulátoru a s použitím regulace.