Difference between revisions of "Bp 188 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
 
Jedním z nich je schopnost kontrolovat proud, polohu a tvar plazmatického sloupce v
 
Jedním z nich je schopnost kontrolovat proud, polohu a tvar plazmatického sloupce v
 
průběhu výboje, jež se mění v důsledku nejrůznějších plazmatických nestabilit.
 
průběhu výboje, jež se mění v důsledku nejrůznějších plazmatických nestabilit.
Obsahem první části této bakalářské práce je sestavení modelu vertikální polohy plaz-
+
Obsahem první části této bakalářské práce je sestavení modelu vertikální polohy plazmatu v tokamaku COMPASS a jeho řízení. Nejdříve práce seznamuje s problémem nestability vertikální polohy plazmatického sloupce, která je způsobena poloidálními obvody
matu v tokamaku COMPASS a jeho řízení. Nejdříve práce seznamuje s problémem nesta-
 
bility vertikální polohy plazmatického sloupce, která je způsobena poloidálními obvody
 
 
pro tvarování plazmatu. Tyto obvody způsobují nesymetrické působení sil na plazma při
 
pro tvarování plazmatu. Tyto obvody způsobují nesymetrické působení sil na plazma při
 
výboji, které nutí plazma opustit rovnovážnou polohu. Dále je postupně namodelován celý
 
výboji, které nutí plazma opustit rovnovážnou polohu. Dále je postupně namodelován celý
 
systém vertikální polohy plazmatu, důraz je přitom kladen na napětový zesilovač, jehož
 
systém vertikální polohy plazmatu, důraz je přitom kladen na napětový zesilovač, jehož
dynamické vlastnosti jsou upraveny proudovou zpětnou vazbou, a na regulátor vnější smyčky. Zde se jako nejlepší jeví PD regulátor, který byl zkoušen navrhován několika
+
dynamické vlastnosti jsou upraveny proudovou zpětnou vazbou, a na regulátor vnější smyčky. Zde se jako nejlepší jeví PD regulátor, který byl zkoušen navrhován několika způsoby. U obou regulátorů je popsána metodika jejich seřizování.
způsoby. U obou regulátorů je popsána metodika jejich seřizování.
 
 
Druhá část práce je zaměřena na výpočet vlastních a vzájemných indukčností všech
 
Druhá část práce je zaměřena na výpočet vlastních a vzájemných indukčností všech
poloidálních obvodů tokamaku COMPASS. Tato část má za úkkol především ověřit hod-
+
poloidálních obvodů tokamaku COMPASS. Tato část má za úkkol především ověřit hodnoty indukčnosti poloidálních obvodů zapojených při provozu tokamaku ve Velké Británii.
noty indukčnosti poloidálních obvodů zapojených při provozu tokamaku ve Velké Británii.
 
 
Jelikož je ale zapojení poloidálních obvodů v Praze poněkud pozměněno, liší se i některé
 
Jelikož je ale zapojení poloidálních obvodů v Praze poněkud pozměněno, liší se i některé
 
výsledné hodnoty.
 
výsledné hodnoty.

Revision as of 22:13, 4 May 2010

Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS

Autor: Radek Beňo

Bakalářské práce 2008

Termojaderné slučňování v tokamacích je nadějným energetickým zdrojem tohoto tisíciletí, pokud se podaří uspokojivě vyřešit mnohé zbabývajici fyzikální a technologické problémy. Jedním z nich je schopnost kontrolovat proud, polohu a tvar plazmatického sloupce v průběhu výboje, jež se mění v důsledku nejrůznějších plazmatických nestabilit. Obsahem první části této bakalářské práce je sestavení modelu vertikální polohy plazmatu v tokamaku COMPASS a jeho řízení. Nejdříve práce seznamuje s problémem nestability vertikální polohy plazmatického sloupce, která je způsobena poloidálními obvody pro tvarování plazmatu. Tyto obvody způsobují nesymetrické působení sil na plazma při výboji, které nutí plazma opustit rovnovážnou polohu. Dále je postupně namodelován celý systém vertikální polohy plazmatu, důraz je přitom kladen na napětový zesilovač, jehož dynamické vlastnosti jsou upraveny proudovou zpětnou vazbou, a na regulátor vnější smyčky. Zde se jako nejlepší jeví PD regulátor, který byl zkoušen navrhován několika způsoby. U obou regulátorů je popsána metodika jejich seřizování. Druhá část práce je zaměřena na výpočet vlastních a vzájemných indukčností všech poloidálních obvodů tokamaku COMPASS. Tato část má za úkkol především ověřit hodnoty indukčnosti poloidálních obvodů zapojených při provozu tokamaku ve Velké Británii. Jelikož je ale zapojení poloidálních obvodů v Praze poněkud pozměněno, liší se i některé výsledné hodnoty.