Difference between revisions of "Bp 188 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Kategorie:Bakalářské práce - Anotace]]
 
=Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS=
 
=Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS=
  
Line 4: Line 5:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
[[Media:Bp 2008 beno radek.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
 
Termojaderné slučňování v tokamacích je nadějným energetickým zdrojem tohoto tisíciletí,
 
Termojaderné slučňování v tokamacích je nadějným energetickým zdrojem tohoto tisíciletí,
Line 20: Line 23:
 
Jelikož je ale zapojení poloidálních obvodů v Praze poněkud pozměněno, liší se i některé
 
Jelikož je ale zapojení poloidálních obvodů v Praze poněkud pozměněno, liší se i některé
 
výsledné hodnoty.
 
výsledné hodnoty.
 +
 +
[[Soubor:Bp 2008 beno radek.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 00:04, 27 August 2014

Modelování systému řízení polohy plazmatu v tokamaku COMPASS[edit]

Autor: Radek Beňo

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Termojaderné slučňování v tokamacích je nadějným energetickým zdrojem tohoto tisíciletí, pokud se podaří uspokojivě vyřešit mnohé zbabývajici fyzikální a technologické problémy. Jedním z nich je schopnost kontrolovat proud, polohu a tvar plazmatického sloupce v průběhu výboje, jež se mění v důsledku nejrůznějších plazmatických nestabilit. Obsahem první části této bakalářské práce je sestavení modelu vertikální polohy plazmatu v tokamaku COMPASS a jeho řízení. Nejdříve práce seznamuje s problémem nestability vertikální polohy plazmatického sloupce, která je způsobena poloidálními obvody pro tvarování plazmatu.

Tyto obvody způsobují nesymetrické působení sil na plazma při výboji, které nutí plazma opustit rovnovážnou polohu. Dále je postupně namodelován celý systém vertikální polohy plazmatu, důraz je přitom kladen na napětový zesilovač, jehož dynamické vlastnosti jsou upraveny proudovou zpětnou vazbou, a na regulátor vnější smyčky. Zde se jako nejlepší jeví PD regulátor, který byl zkoušen navrhován několika způsoby. U obou regulátorů je popsána metodika jejich seřizování. Druhá část práce je zaměřena na výpočet vlastních a vzájemných indukčností všech poloidálních obvodů tokamaku COMPASS. Tato část má za úkkol především ověřit hodnoty indukčnosti poloidálních obvodů zapojených při provozu tokamaku ve Velké Británii. Jelikož je ale zapojení poloidálních obvodů v Praze poněkud pozměněno, liší se i některé výsledné hodnoty.

Bp 2008 beno radek.pdf