Bp 187 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:11, 4 May 2010 by Sova (talk | contribs) (ITEM Tinyos modul pro senzorové sítě)
Jump to: navigation, search

ITEM Tinyos modul pro senzorové sítě

Autor: Pavel Beneš

Bakalářské práce 2008

Cílem této práce je úprava existujícího softwarového modulu ITEM pro operační systém TinyOS 2.0. Jde o modul pro bezdrátové senzorové sítě, který implementuje protokoly E-ASAP (Extended-Adaptive Slot Assignment) a TDMA (Time Division Multiple Access). Protokoly zajišťují, že modul je schopný reagovat na změny struktury sítě a starají se o zlepšení využití komunikačního kanálu. Původní modul, navržený pro operační systém TinyOS 1.x se skládá z několika menších modulů. Každý z těchto modulů má svojí specifickou funkci. Tyto moduly jsou na sobě nezávislé a proto je možné upravovat každý modul zvlášť. Nová verze modulu ITEM byla otestována na jednoduché aplikaci.