Bp 186 cz

From DCEwiki
Revision as of 09:57, 5 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Model technologického procesu

Autor: Martin Běhunek

Bakalářské práce 2008

Soubor:186 bp.gif

Tato práce pojednává o možnostech programování automatů SIMATIC S7-200. Popisuje toto PLC a možnosti jeho rozšíření o další funkce. Zabývá se též operátorskými panely, kterými lze pozorovat a řídit technologický proces. Cílem této práce bylo upravit a vylepšit řídící program pro ovládání modelu technologického procesu. Jedná se o model FIFO paměti tvořený pomocí dopravních pásů.