Difference between revisions of "Bp 184 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Založena nová stránka: =Kalibrace kapacitního senzoru polohy= '''Autor:''' Jaroslav Švoma Bakalářské práce 2008 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat procedur…)
 
Line 13: Line 13:
 
Toto odlišení parazitních jevů od měřené polohy je základem pro návrh kalibrační
 
Toto odlišení parazitních jevů od měřené polohy je základem pro návrh kalibrační
 
procedury.
 
procedury.
 +
 +
* '''Švoma Jaroslav''', tel: +420 777 569 093, mailto:svomaj1@fel.cvut.cz
 +
* '''Ing. Holub Ondřej''', mailto:holubo2@fel.cvut.cz

Revision as of 22:08, 4 May 2010

Kalibrace kapacitního senzoru polohy

Autor: Jaroslav Švoma

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat proceduru pro kalibraci kapacitního senzoru. Šlo o kalibraci senzoru, pracujícího na principu proměnné plochy překrytí elektrod. Kalibrační proceduru bylo potřeba navrhnout s ohledem na parazitní jevy, které mají vliv na převodní charakteristiku senzoru. V prvé řadě byly tyto jevy identifikovány a byla zjištěna míra jejich vlivu na převodní charakteristiku senzoru. Následně byl navržen způsob, jak lze tyto jevy od sebe odlišit při měření kapacit senzoru. Toto odlišení parazitních jevů od měřené polohy je základem pro návrh kalibrační procedury.