Bp 182 cz

From DCEwiki
Revision as of 21:38, 24 February 2010 by Sova (talk | contribs) (Založena nová stránka: =Modelování provozu větrné elektrárny= '''Autor:''' Pavel Švarc Bakalářské práce 2008 Tento dokument mapuje obecné vlastnosti a chování větru, které j…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Modelování provozu větrné elektrárny

Autor: Pavel Švarc

Bakalářské práce 2008

Tento dokument mapuje obecné vlastnosti a chování větru, které jsou následně využity k jeho modelování různými metodami; jmenovitě statistickou metodou zmíněnou v [1] a metodou C. Nichity publikovanou IEEE. Chování větru je modelováno jak krátkodobě, ve smyslu vteřin a minut, tak dlouhodobě jako roční průběhy. Důkladně je analyzována problematika větrných turbín jejíž výsledky jsou použity k vytvoření matematického modelu konkrétní větrné turbíny umístěné na Antarktidě. Výsledky této práce budou využity jako součást řídícího systému produkce elektrické energie v místě umístění turbín. Klíčová slova: energie, model, vítr, větrná turbína.