Difference between revisions of "Bp 180 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
  
Tato bakalářská práce byla sepsána za účelem podpory výuky na Katedře řídící tech-
+
Tato bakalářská práce byla sepsána za účelem podpory výuky na Katedře řídící techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Práce se
niky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Práce se
 
 
skládá ze dvou částí. První část se zabývá příklady idetikace dynamických systému se
 
skládá ze dvou částí. První část se zabývá příklady idetikace dynamických systému se
soustředěnými parametry. Metody identikace jsou demonstrovány na typových řešených příkladech a dále jsou doplněeny sadou motivačních neřešených příkladů. K příkladům byly vytvořeny modely v prostředí Matlab Simulink. Druhá část se zabývá sestavením nelineárního modelu soustavy čtyř propojených vodáren, její linearizaci v obecné pra-
+
soustředěnými parametry. Metody identikace jsou demonstrovány na typových řešených příkladech a dále jsou doplněeny sadou motivačních neřešených příkladů. K příkladům byly vytvořeny modely v prostředí Matlab Simulink. Druhá část se zabývá sestavením nelineárního modelu soustavy čtyř propojených vodáren, její linearizaci v obecné pracovním bodě a vytvoření modelu v prostředí Matlab Virtual Reality Toolbox.
covním bodě a vytvoření modelu v prostředí Matlab Virtual Reality Toolbox.
+
 
 +
* '''Šíba Jan''', mailto:sibaj1@fel.cvut.cz

Revision as of 23:02, 4 May 2010

Příklasy pro identikaci dynamických systémů

Autor: Jan Šíba

Bakalářské práce 2008

Tato bakalářská práce byla sepsána za účelem podpory výuky na Katedře řídící techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá příklady idetikace dynamických systému se soustředěnými parametry. Metody identikace jsou demonstrovány na typových řešených příkladech a dále jsou doplněeny sadou motivačních neřešených příkladů. K příkladům byly vytvořeny modely v prostředí Matlab Simulink. Druhá část se zabývá sestavením nelineárního modelu soustavy čtyř propojených vodáren, její linearizaci v obecné pracovním bodě a vytvoření modelu v prostředí Matlab Virtual Reality Toolbox.