Bp 17 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:46, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Podpora výuky predmetu Systémy a modely[edit]

Autor: Pavel Mlýnek

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalárské práce je vytvorit podklady pro podporu výuky predmetu Systémy a modely a predmetu Systémy a rízení v bakalárské etape studia. Obsahuje strucné shrnutí probírané teorie identifikace a regulace modelu helikoptéry a praktickou demonstraci na reálném modelu helikoptéry. Následuje zobrazení ve virtuálním svete pomocí Virtual Reality Toolboxu v Matlabu.

Bp 2006 mlynek pavel.pdf