Bp 179 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:57, 4 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Fyzikální model procesu odlévání železa

Autor: Libor Ptáček

Bakalářské práce 2008

Tato bakalářská práce popisuje proces kontinuálního odlévání železa a vytvoření jeho matematicko-fyzikálního modelu. V práci je shrnut technologický postup při kontinuálním odlévání železa a ze znalostí fyzikálních zákonitostí mechaniky tekutin je pomocí simulačního programu Matlab-Simulink realizován model, který je určen pro návrh regulátorů pro řízení odlévací rychlosti.