Bp 178 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:54, 4 May 2010 by Sova (talk | contribs) (Návrh PI a PD regulátorů frekvenčními metodami)
Jump to: navigation, search

Návrh PI a PD regulátorů frekvenčními metodami

Autor: Radim Procházka

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit soubor procedur pro návrh PI a PD regulátorů a regulátorů typu lead a lag frekvenčními metodami splňující požadavek na hodnotu fázové bezpečnosti a ověřit jej v prostředí Matlab. Dále porovnat chování dvojice navržených sobě podobných regulátorů na systémech s různou dynamikou z hlediska její kvality (parametry regulace, potlačení šumu, robustnost) a diskutovat přínos složitějších metod návrhu.