Difference between revisions of "Bp 177 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách)
Line 1: Line 1:
 
=Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách=
 
=Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách=
  
Autor: Novák Petr
+
'''Autor''': Novák Petr
 
 
  
 
[[Image:Bp 2008 novak petr a.gif]]
 
[[Image:Bp 2008 novak petr a.gif]]
  
 +
Oxid uhličitý je ve vnitřním prostředí obytných budov plyn s dominantním účinkem na lidskou fyzickou a psychickou kondici. Udržení koncentrace oxidu uhličitého nižší, než je hodnota prahová, je úkolem větracích systémů. Nadměrná výměna vzduchu je však nežádoucí z hlediska energetické bilance budovy. Vhodný kompromis mezi těmito protichůdnými požadavky umožňuje zajistit zpětnovazební řídicí systém větracích soustav, založený na měření okamžité koncentrace oxidu uhličitého v místnostech.
  
<p>Oxid uhličitý je ve vnitřním prostředí obytných budov plyn s dominantním účinkem na lidskou fyzickou a psychickou kondici. Udržení koncentrace oxidu uhličitého nižší, než je hodnota prahová, je úkolem větracích systémů. Nadměrná výměna vzduchu je však nežádoucí z hlediska energetické bilance budovy. Vhodný kompromis mezi těmito protichůdnými požadavky umožňuje zajistit zpětnovazební řídicí systém větracích soustav, založený na měření okamžité koncentrace oxidu uhličitého v místnostech.</p>
+
Tato bakalářská práce se zabývá modelováním produkce a šíření oxidu uhličitého v obytných budovách, jelikož simulace bilance tohoto kontaminantu jsou nutné pro optimální návrh větracího systému. V práci jsou rozebrány faktory ovlivňující množství CO2 ve vzduchu a je navržena struktura modelu, která zajišťuje použitelnost modelu pro různé obytné budovy. S využitím vzniknuvšího modelu je proveden též návrh zpětnovazebního řízení větracího systému, využívajícího znalosti koncentrace CO2 v trvale obývaných místnostech.
<p>Tato bakalářská práce se zabývá modelováním produkce a šíření oxidu uhličitého v obytných budovách, jelikož simulace bilance tohoto kontaminantu jsou nutné pro optimální návrh větracího systému. V práci jsou rozebrány faktory ovlivňující množství CO2 ve vzduchu a je navržena struktura modelu, která zajišťuje použitelnost modelu pro různé obytné budovy. S využitím vzniknuvšího modelu je proveden též návrh zpětnovazebního řízení větracího systému, využívajícího znalosti koncentrace CO2 v trvale obývaných místnostech.</p>
 
 
 
 
 
  
*  Petr Novák, email: novakp23@fel.cvut.cz
+
'''Petr Novák''', mailto:novakp23@fel.cvut.cz

Revision as of 22:51, 4 May 2010

Modelování a řízení obsahu CO2 ve vzduchu v obytných budovách

Autor: Novák Petr

Bp 2008 novak petr a.gif

Oxid uhličitý je ve vnitřním prostředí obytných budov plyn s dominantním účinkem na lidskou fyzickou a psychickou kondici. Udržení koncentrace oxidu uhličitého nižší, než je hodnota prahová, je úkolem větracích systémů. Nadměrná výměna vzduchu je však nežádoucí z hlediska energetické bilance budovy. Vhodný kompromis mezi těmito protichůdnými požadavky umožňuje zajistit zpětnovazební řídicí systém větracích soustav, založený na měření okamžité koncentrace oxidu uhličitého v místnostech.

Tato bakalářská práce se zabývá modelováním produkce a šíření oxidu uhličitého v obytných budovách, jelikož simulace bilance tohoto kontaminantu jsou nutné pro optimální návrh větracího systému. V práci jsou rozebrány faktory ovlivňující množství CO2 ve vzduchu a je navržena struktura modelu, která zajišťuje použitelnost modelu pro různé obytné budovy. S využitím vzniknuvšího modelu je proveden též návrh zpětnovazebního řízení větracího systému, využívajícího znalosti koncentrace CO2 v trvale obývaných místnostech.