Difference between revisions of "Bp 175 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 12: Line 12:
 
výsledků je brán ohled nejen na správnost aproximace, ale také na časovou náročnost
 
výsledků je brán ohled nejen na správnost aproximace, ale také na časovou náročnost
 
uvedených algoritmů.
 
uvedených algoritmů.
 
  
 
* '''Mik Petr''', mailto:mikp2@fel.cvut.cz
 
* '''Mik Petr''', mailto:mikp2@fel.cvut.cz
 
* '''Hušek Petr''', mailto:husek@fel.cvut.cz
 
* '''Hušek Petr''', mailto:husek@fel.cvut.cz

Revision as of 22:50, 4 May 2010

Metody fuzzy shlukové analýzy při aproximaci funkcí

Autor: Petr Mik

Bakalářské práce 2008

Tato práce je zaměřena na aproximaci funkcí pomocí metod fuzzy shlukové analýzy s využitím Mamdani a Takagi-Sugeno fuzzy systémů. Jsou zde uvedeny základní mechanismy nastavování parametrů těchto systémů pomocí výsledků fuzzy c-means a Gustafson-Kesselova algoritmu. Dále následuje ověření kvality aproximace na několika cvičných funkcích, a to jak jedné, tak i dvou proměnných. Při ověřování výsledků je brán ohled nejen na správnost aproximace, ale také na časovou náročnost uvedených algoritmů.