Difference between revisions of "Bp 175 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 3: Line 3:
 
'''Autor:''' Petr Mik
 
'''Autor:''' Petr Mik
  
[[Bakalářské práce 2008]]  
+
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 
 +
[[Media:Bp 2008 mik petr.pdf|Stáhnout práci v PDF]]  
  
 
[[Image:175_bp_cz.gif]]
 
[[Image:175_bp_cz.gif]]

Revision as of 00:13, 8 March 2014

Metody fuzzy shlukové analýzy při aproximaci funkcí

Autor: Petr Mik

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

175 bp cz.gif

Tato práce je zaměřena na aproximaci funkcí pomocí metod fuzzy shlukové analýzy s využitím Mamdani a Takagi-Sugeno fuzzy systémů. Jsou zde uvedeny základní mechanismy nastavování parametrů těchto systémů pomocí výsledků fuzzy c-means a Gustafson-Kesselova algoritmu. Dále následuje ověření kvality aproximace na několika cvičných funkcích, a to jak jedné, tak i dvou proměnných. Při ověřování výsledků je brán ohled nejen na správnost aproximace, ale také na časovou náročnost uvedených algoritmů.