Difference between revisions of "Bp 174 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]  
 
[[Bakalářské práce 2008]]  
 +
 +
[[Image:174_bp.gif]]
  
 
Obsahem práce je analýza trhu řídících prvků pouţitých pro řízení klimatu v objektech typu skleníků a zimních zahrad. Na základě této analýzy je navrţeno řešení pro komplexní regulaci menších skleníků a zimních zahrad s pouţitím řídících prvků PLC (Programovatelné Logické Automaty). Navrhované řešení analyzuje typy a druhy pouţitých snímačů. Návrh řešení obsahuje koncepci celého řídícího systému a zapojení jednotlivých snímačů. Návrh řídících algoritmů jednotlivých částí obsahuje prvky inteligentního řízení, které efektivně dokáţí regulovat poţadované klima a tím sníţí energetické náročnosti těchto speciálních objektů. Navrţený systém řízení můţe být pouţit samostatně nebo můţe být součástí rozsáhlejšího systému inteligentního řízení budov díky svoji modularitě a univerzálnosti propojení moderními komunikačními prostředky.
 
Obsahem práce je analýza trhu řídících prvků pouţitých pro řízení klimatu v objektech typu skleníků a zimních zahrad. Na základě této analýzy je navrţeno řešení pro komplexní regulaci menších skleníků a zimních zahrad s pouţitím řídících prvků PLC (Programovatelné Logické Automaty). Navrhované řešení analyzuje typy a druhy pouţitých snímačů. Návrh řešení obsahuje koncepci celého řídícího systému a zapojení jednotlivých snímačů. Návrh řídících algoritmů jednotlivých částí obsahuje prvky inteligentního řízení, které efektivně dokáţí regulovat poţadované klima a tím sníţí energetické náročnosti těchto speciálních objektů. Navrţený systém řízení můţe být pouţit samostatně nebo můţe být součástí rozsáhlejšího systému inteligentního řízení budov díky svoji modularitě a univerzálnosti propojení moderními komunikačními prostředky.
  
 
* '''Mezihorák Martin''', tel: +420 737 306 435, mailto:mezihorak@gmail.com
 
* '''Mezihorák Martin''', tel: +420 737 306 435, mailto:mezihorak@gmail.com

Revision as of 08:25, 5 May 2010

Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad

Autor: Martin Mezihorák

Bakalářské práce 2008

174 bp.gif

Obsahem práce je analýza trhu řídících prvků pouţitých pro řízení klimatu v objektech typu skleníků a zimních zahrad. Na základě této analýzy je navrţeno řešení pro komplexní regulaci menších skleníků a zimních zahrad s pouţitím řídících prvků PLC (Programovatelné Logické Automaty). Navrhované řešení analyzuje typy a druhy pouţitých snímačů. Návrh řešení obsahuje koncepci celého řídícího systému a zapojení jednotlivých snímačů. Návrh řídících algoritmů jednotlivých částí obsahuje prvky inteligentního řízení, které efektivně dokáţí regulovat poţadované klima a tím sníţí energetické náročnosti těchto speciálních objektů. Navrţený systém řízení můţe být pouţit samostatně nebo můţe být součástí rozsáhlejšího systému inteligentního řízení budov díky svoji modularitě a univerzálnosti propojení moderními komunikačními prostředky.