Difference between revisions of "Bp 174 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
m (Oprava vadných znaků místo "ž")
 
Line 10: Line 10:
 
[[Image:174_bp.gif]]
 
[[Image:174_bp.gif]]
  
Obsahem práce je analýza trhu řídících prvků pouţitých pro řízení klimatu v objektech typu skleníků a zimních zahrad. Na základě této analýzy je navrţeno řešení pro komplexní regulaci menších skleníků a zimních zahrad s pouţitím řídících prvků PLC (Programovatelné Logické Automaty). Navrhované řešení analyzuje typy a druhy pouţitých snímačů. Návrh řešení obsahuje koncepci celého řídícího systému a zapojení jednotlivých snímačů. Návrh řídících algoritmů jednotlivých částí obsahuje prvky inteligentního řízení, které efektivně dokáţí regulovat poţadované klima a tím sníţí energetické náročnosti těchto speciálních objektů. Navrţený systém řízení můţe být pouţit samostatně nebo můţe být součástí rozsáhlejšího systému inteligentního řízení budov díky svoji modularitě a univerzálnosti propojení moderními komunikačními prostředky.
+
Obsahem práce je analýza trhu řídících prvků použitých pro řízení klimatu v objektech typu skleníků a zimních zahrad. Na základě této analýzy je navrženo řešení pro komplexní regulaci menších skleníků a zimních zahrad s použitím řídících prvků PLC (Programovatelné Logické Automaty). Navrhované řešení analyzuje typy a druhy použitých snímačů. Návrh řešení obsahuje koncepci celého řídícího systému a zapojení jednotlivých snímačů. Návrh řídících algoritmů jednotlivých částí obsahuje prvky inteligentního řízení, které efektivně dokáží regulovat požadované klima a tím sníží energetické náročnosti těchto speciálních objektů. Navržený systém řízení může být použit samostatně nebo může být součástí rozsáhlejšího systému inteligentního řízení budov díky svojí modularitě a univerzálnosti propojení moderními komunikačními prostředky.
  
 
* '''Mezihorák Martin''', tel: +420 737 306 435, mailto:mezihorak@gmail.com
 
* '''Mezihorák Martin''', tel: +420 737 306 435, mailto:mezihorak@gmail.com
  
 
[[Soubor:Bp 2008 mezihorak martin.pdf|thumb|left]]
 
[[Soubor:Bp 2008 mezihorak martin.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 16:55, 28 June 2015

Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad[edit]

Autor: Martin Mezihorák

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

174 bp.gif

Obsahem práce je analýza trhu řídících prvků použitých pro řízení klimatu v objektech typu skleníků a zimních zahrad. Na základě této analýzy je navrženo řešení pro komplexní regulaci menších skleníků a zimních zahrad s použitím řídících prvků PLC (Programovatelné Logické Automaty). Navrhované řešení analyzuje typy a druhy použitých snímačů. Návrh řešení obsahuje koncepci celého řídícího systému a zapojení jednotlivých snímačů. Návrh řídících algoritmů jednotlivých částí obsahuje prvky inteligentního řízení, které efektivně dokáží regulovat požadované klima a tím sníží energetické náročnosti těchto speciálních objektů. Navržený systém řízení může být použit samostatně nebo může být součástí rozsáhlejšího systému inteligentního řízení budov díky svojí modularitě a univerzálnosti propojení moderními komunikačními prostředky.

Bp 2008 mezihorak martin.pdf