Difference between revisions of "Bp 174 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 3: Line 3:
 
'''Autor:''' Martin Mezihorák
 
'''Autor:''' Martin Mezihorák
  
[[Bakalářské práce 2008]]  
+
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 
 +
[[Media:Bp 2008 mezihorak martin.pdf|Stáhnout práci v PDF]]  
  
 
[[Image:174_bp.gif]]
 
[[Image:174_bp.gif]]

Revision as of 00:13, 8 March 2014

Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad

Autor: Martin Mezihorák

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

174 bp.gif

Obsahem práce je analýza trhu řídících prvků pouţitých pro řízení klimatu v objektech typu skleníků a zimních zahrad. Na základě této analýzy je navrţeno řešení pro komplexní regulaci menších skleníků a zimních zahrad s pouţitím řídících prvků PLC (Programovatelné Logické Automaty). Navrhované řešení analyzuje typy a druhy pouţitých snímačů. Návrh řešení obsahuje koncepci celého řídícího systému a zapojení jednotlivých snímačů. Návrh řídících algoritmů jednotlivých částí obsahuje prvky inteligentního řízení, které efektivně dokáţí regulovat poţadované klima a tím sníţí energetické náročnosti těchto speciálních objektů. Navrţený systém řízení můţe být pouţit samostatně nebo můţe být součástí rozsáhlejšího systému inteligentního řízení budov díky svoji modularitě a univerzálnosti propojení moderními komunikačními prostředky.