Difference between revisions of "Bp 172 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 14: Line 14:
 
s ladícím softwarem. Na závěr této práce jsou popsány výsledky testováni a celkové
 
s ladícím softwarem. Na závěr této práce jsou popsány výsledky testováni a celkové
 
zhodnocení návrhu s náhledem k budoucímu zdokonalení.
 
zhodnocení návrhu s náhledem k budoucímu zdokonalení.
 +
 +
* '''Kovář Jan''', tel: +420 602 188 302, mailto:kovarj8@fel.cvut.cz

Revision as of 21:48, 4 May 2010

REGULÁTOR hydraulického zatěžovacího zařízení

Autor: Jan Kovář

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce je návrh měřící a řídící jednotky, která v závislosti na velikosti vstupního signálu z tenzometrického snímače řídí otevření servoventilu LUN 6874-8. Cílem byl nejen návrh zařízení samotného, nýbrž i jeho fyzické sestavení a testování. Práce také seznamuje s principy měření síly pomocí tenzometrických můstků a s principy hydraulického servoventilu. Vedle primární DPS regulátoru bylo potřeba navrhnout komunikační modul, který by zajišťoval potřebnou komunikaci s měřícím zařízením, DSP mikrokontrolerem MC56F8367 a s PC s ladícím softwarem. Na závěr této práce jsou popsány výsledky testováni a celkové zhodnocení návrhu s náhledem k budoucímu zdokonalení.