Difference between revisions of "Bp 171 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Založena nová stránka: =Řídicí systémy pasivních nízkoenergetických domů= '''Autor:''' Vít Janeba Bakalářské práce 2008 Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s p…)
 
Line 16: Line 16:
 
stavěny podle zásad pasivní výstavby a využívali většinu principů pasivních domů.Při
 
stavěny podle zásad pasivní výstavby a využívali většinu principů pasivních domů.Při
 
závěrečném srovnání výsledků se jako nejvhodnější jevil řídící systém společnosti
 
závěrečném srovnání výsledků se jako nejvhodnější jevil řídící systém společnosti
WebBrick, především díky jeho propracovanosti
+
WebBrick, především díky jeho propracovanosti.
 +
 
 +
 
 +
* '''Janeba Vít''', tel: +420 777 298 948, mailto:janebv1@fel.cvut.cz
 +
* '''Doc. Ing. Horáček Petr CSc.''', mailto:horacek@control.felk.cvut.cz

Revision as of 22:46, 4 May 2010

Řídicí systémy pasivních nízkoenergetických domů

Autor: Vít Janeba

Bakalářské práce 2008

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s principy, které využívají nízkoenergetické pasivní domy a tyto poznatky následně zužitkovat při rešerši existujících systémů pro jejich řízení. Při rešerši byla prohledána celá řada zdrojů, ale pro čistě pasivní domy nebyly nalezeny žádné detailní zmínky o konkrétních systémech jejich řízení, řídících jednotkách, měřených a akčních veličinách. Pro nízkoenergetické domy bylo nalezeno 5 řídicích systémů, které byly následně analyzovány a porovnány z hlediska použité komunikace, měřených veličin, zařízení, které systémy řídí a detailů použitého systému. Tyto řídící systémy by mohly být nasazeny i v pasivních domech, protože zmiňované nízkoenergetické domy byly stavěny podle zásad pasivní výstavby a využívali většinu principů pasivních domů.Při závěrečném srovnání výsledků se jako nejvhodnější jevil řídící systém společnosti WebBrick, především díky jeho propracovanosti.