Bp 16 cz

From DCEwiki
Revision as of 01:43, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
Jump to: navigation, search

Vizualizace a vzdálené řízení v síti LonWorks

Autor: Galbavý Martin

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

16img.gif

Práce se zabývá centrálním řízením současných automatizovaných budov. K řízení se využívá technologie LonWorks, což je jedna z možných technologií distribuované inteligence používaných k řízení automatizovaných budov. Práce je zaměřena na problematiku zabezpečení budov a především na možnosti identifikace uživatelů vstupujících do chráněných prostor a na vytvoření operátorského pracoviště řízení budovy. Navržené zabezpečení chráněných prostor a navržená vizualizace byly implementovány na fyzickém modelu administrativní budovy, který stojí na katedře Řídicí techniky ČVUT na Karlově náměstí v Praze. Vizualizace je vytvořena v prostředí Axeda Wizcon, k zabezpečení přístupu byl využit snímač otisků prstů od firmy Moeller.

Bp 2006 galbavy martin.pdf