Difference between revisions of "Bp 16 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Kategorizace anotací.)
m (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
 
Line 15: Line 15:
 
* '''Havlík Dušan''', tel: +420 224 357 368, mailto:havlikd@fel.cvut.cz
 
* '''Havlík Dušan''', tel: +420 224 357 368, mailto:havlikd@fel.cvut.cz
  
[[Soubor:Bp_2006_galbavy_martin.pdf]]
+
[[Soubor:Bp_2006_galbavy_martin.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 23:46, 26 August 2014

Vizualizace a vzdálené řízení v síti LonWorks[edit]

Autor: Galbavý Martin

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

16img.gif

Práce se zabývá centrálním řízením současných automatizovaných budov. K řízení se využívá technologie LonWorks, což je jedna z možných technologií distribuované inteligence používaných k řízení automatizovaných budov. Práce je zaměřena na problematiku zabezpečení budov a především na možnosti identifikace uživatelů vstupujících do chráněných prostor a na vytvoření operátorského pracoviště řízení budovy. Navržené zabezpečení chráněných prostor a navržená vizualizace byly implementovány na fyzickém modelu administrativní budovy, který stojí na katedře Řídicí techniky ČVUT na Karlově náměstí v Praze. Vizualizace je vytvořena v prostředí Axeda Wizcon, k zabezpečení přístupu byl využit snímač otisků prstů od firmy Moeller.

Bp 2006 galbavy martin.pdf