Bp 167 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:43, 4 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Návrh řízení teploty v sušičce potravinářského škrobu

Autor: Vladimír Dvořák

Bakalářské práce 2008

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování a řízení teploty v potravinářském průmyslu s zaměřením na sušení škrobu. Je zde analyzována konvekční sušička s pneumatickým transportem materiálu. Zvláštní vlastností procesu je dopravní zpoždění, které souvisí přenosem materiálu skrze sušičku. Sušička potravinářského škrobu je složité zařízení, proto hlavní částí této práce je analýza systému a implementace modelu v Simulinku. Získaný model je pak řízen klasickým způsobem regulace. Nedostatky použitého řešení motivují návrh alternativního řídicího systému.