Difference between revisions of "Bp 166 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
[[Image:166_bp.gif]]
  
 
Predikce. Podle slovníku z Wikipedie predikce označuje obecně předpověd', předvídání,
 
Predikce. Podle slovníku z Wikipedie predikce označuje obecně předpověd', předvídání,
Line 17: Line 19:
 
hlavně jednoduchost výpočtu.
 
hlavně jednoduchost výpočtu.
  
 
+
* '''Cicvárek Martin''', tel: +420 737 683 465, mailto:cicvam1@fel.cvut.cz
* Cicvárek Martin, tel: +420 737 683 465, mailto:cicvam1@fel.cvut.cz
+
* '''Ing. Šmejkal Ladislav CSc.''', mailto:lada.smejkal@seznam.cz
* Ing. Šmejkal Ladislav CSc., mailto:lada.smejkal@seznam.cz
 

Revision as of 09:13, 5 May 2010

Knihovna funkčních bloků pro analýzu tvaru a predikci průběhu číslicových signálů v PLC

Autor: Martin Cicvárek

Bakalářské práce 2008

166 bp.gif

Predikce. Podle slovníku z Wikipedie predikce označuje obecně předpověd', předvídání, předpoklad budoucího průběhu či stavu, například odhad budoucích hodnot průběhu nějakého jevu, procesu či děje.

Znalost pravděpodobně hodnoty sledovaného signálu v některém z příštích výpočetních kroků může být velice užitečná. Přesto predikce nepatří mezi metody, které by byly dnes často využívány v aplikacích programovatelných automatů PLC. Věřím, že vytvořené knihovny s funkčním blokem, který by predikci ovládal, by tento stav mohlo změnit. Jako metodu predikce jsem zvolil algoritmus diferenční polynomiální predikce, protože z výsledků diplomové práce pana Kozderky [3] vykazuje výborné vlastnosti, hlavně jednoduchost výpočtu.