Difference between revisions of "Bp 166 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 8: Line 8:
 
předpoklad budoucího průběhu či stavu, například odhad budoucích hodnot průběhu
 
předpoklad budoucího průběhu či stavu, například odhad budoucích hodnot průběhu
 
nějakého jevu, procesu či děje.
 
nějakého jevu, procesu či děje.
 +
 
Znalost pravděpodobně hodnoty sledovaného signálu v některém z příštích výpočetních
 
Znalost pravděpodobně hodnoty sledovaného signálu v některém z příštích výpočetních
 
kroků může být velice užitečná. Přesto predikce nepatří mezi metody, které by byly dnes
 
kroků může být velice užitečná. Přesto predikce nepatří mezi metody, které by byly dnes
Line 15: Line 16:
 
protože z výsledků diplomové práce pana Kozderky [3] vykazuje výborné vlastnosti,
 
protože z výsledků diplomové práce pana Kozderky [3] vykazuje výborné vlastnosti,
 
hlavně jednoduchost výpočtu.
 
hlavně jednoduchost výpočtu.
 +
 +
 +
* Cicvárek Martin, tel: +420 737 683 465, mailto:cicvam1@fel.cvut.cz
 +
* Ing. Šmejkal Ladislav CSc., mailto:lada.smejkal@seznam.cz

Revision as of 22:30, 4 May 2010

Knihovna funkčních bloků pro analýzu tvaru a predikci průběhu číslicových signálů v PLC

Autor: Martin Cicvárek

Bakalářské práce 2008

Predikce. Podle slovníku z Wikipedie predikce označuje obecně předpověd', předvídání, předpoklad budoucího průběhu či stavu, například odhad budoucích hodnot průběhu nějakého jevu, procesu či děje.

Znalost pravděpodobně hodnoty sledovaného signálu v některém z příštích výpočetních kroků může být velice užitečná. Přesto predikce nepatří mezi metody, které by byly dnes často využívány v aplikacích programovatelných automatů PLC. Věřím, že vytvořené knihovny s funkčním blokem, který by predikci ovládal, by tento stav mohlo změnit. Jako metodu predikce jsem zvolil algoritmus diferenční polynomiální predikce, protože z výsledků diplomové práce pana Kozderky [3] vykazuje výborné vlastnosti, hlavně jednoduchost výpočtu.