Bp 165 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:12, 8 March 2014 by Sojkam1 (talk | contribs) (Automatické doplnění odkazu na PDF)
Jump to: navigation, search

Sada pro dlouhodobé měření a zviditelnení procesů ve vytápěných prostorech

Autor: Andrejco Michal

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

165 bp.gif

Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s riadiacimi systémami FOXTROT a softvérovými prostriedkami pre ich programovanie a poznatky spracovať ako metodickú dokumentáciu ktorá bude využívaná ako návod pre zoznámenie sa so softvérom a PLC systémami. Na základe týchto znalostí vytvoriť kompaktný monitorovací systém teplôt pre vytápané priestory, ktorý bude schopný dlhodobej archivácie nameraných dát, a ich spätnej interpretácie prostredníctvom časového priebehu vývoja teploty v určitom mieste a v zvolenom čase.