Difference between revisions of "Bp 160 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
(Automatické doplnění odkazu na PDF)
Line 4: Line 4:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
[[Media:Bp 2008 kukura marian.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
  
 
[[Image:160_bp.gif]]
 
[[Image:160_bp.gif]]

Revision as of 23:12, 7 March 2014

Aktivní tlumení automobilu

Autor: Kukura Marián

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

160 bp.gif

Základom bakalárskej práce je návrh regulátora pre aktívne tlmenie automobilu. Tento systém umožňuje lepšie tlmiť vibrácie vznikajúce pri jazde po nerovnostiach, ktoré znižujú komfort cestujúcich a zhoršujú jazdné vlastnosti vozidla. Pre návrh bol použitý zjednodušený štvrtinový model pasívneho tlmenia automobilu rozšírený o akčný člen. Ako akčný člen je použitý riadený lineárny zdroj sily (lineárny motor). Prvá časť práce sa zaoberá matematickým popisom modelu a jeho analýzou. V druhej časti popisujem návrh vhodného regulátora a vytváram simulačnú schému v programe MatLab – Simulink. Na tejto schéme porovnávam správanie riadeného (aktívneho) systému tlmenia s pasívnym systémom tlmenia.