Difference between revisions of "Bp 159 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
 
Tato práce vznikla na základe požadavku firmy Aisan Bitron Louny s.r.o., která se zabývá výrobou cerpadel. Úkolem této bakalárské práce je vytvorit matematický model odlévacího stroje, kterým jsou vyrábené lopatky cerpadel a nalezení vhodného regulátoru pro rízení technologie, konkrétne, teploty chladicí kapaliny na výtoku odlévacího stroje. Hlavním požadavkem je aby teplota vody byla konstantní po celou dobu trvání odlévacího cyklu.
 
Tato práce vznikla na základe požadavku firmy Aisan Bitron Louny s.r.o., která se zabývá výrobou cerpadel. Úkolem této bakalárské práce je vytvorit matematický model odlévacího stroje, kterým jsou vyrábené lopatky cerpadel a nalezení vhodného regulátoru pro rízení technologie, konkrétne, teploty chladicí kapaliny na výtoku odlévacího stroje. Hlavním požadavkem je aby teplota vody byla konstantní po celou dobu trvání odlévacího cyklu.
  
* Kujawa Lukáš, tel: +0420 737 432 831, mailto:lukas.ka@seznam.cz,
+
* '''Kujawa Lukáš''', tel: +420 737 432 831, mailto:lukas.ka@seznam.cz,
* Jirí Roubal, tel: +0420 224 257 687, mailto:roubalj@control.felk.cvut.cz,web: http://dce.felk.cvut.cz/roubal
+
* '''Jiří Roubal''', tel: +420 224 257 687, mailto:roubalj@control.felk.cvut.cz,web: http://dce.felk.cvut.cz/roubal
* Dušan Sejval, tel: +0420 777 702 649, mailto:Dusan.Sejval@aisan.cz, web: http://www.aisan.cz/
+
* '''Dušan Sejval''', tel: +420 777 702 649, mailto:Dusan.Sejval@aisan.cz, web: http://www.aisan.cz/

Revision as of 22:35, 4 May 2010

Regulace chladicí kapaliny v odlévacím stroji

Autor: Kujawa Lukáš

Bakalářské práce 2008

159 bp.gif

Tato práce vznikla na základe požadavku firmy Aisan Bitron Louny s.r.o., která se zabývá výrobou cerpadel. Úkolem této bakalárské práce je vytvorit matematický model odlévacího stroje, kterým jsou vyrábené lopatky cerpadel a nalezení vhodného regulátoru pro rízení technologie, konkrétne, teploty chladicí kapaliny na výtoku odlévacího stroje. Hlavním požadavkem je aby teplota vody byla konstantní po celou dobu trvání odlévacího cyklu.