Difference between revisions of "Bp 155 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
m (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
 
(4 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Kategorie:Bakalářské práce - Anotace]]
 
=Řídicí generátor pro mikro-manipulátor=
 
=Řídicí generátor pro mikro-manipulátor=
  
Line 4: Line 5:
  
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 
[[Bakalářské práce 2008]]
 +
 +
[[Media:Bp 2008 fochr evzen.pdf|Stáhnout práci v PDF]]
 +
 +
Ve své práci se zabývám návrhem řídícího generátoru pro
 +
mikromanipulátor. Princip posunu je typu stick-slip. Jde o generování
 +
asymetrického pilovitého využívajíce kapacitního charakteru piezokrystalu.
 +
Nejdříve je uveden teoretický rozbor úlohy, který nám ukáže požadavky
 +
na jednotlivé části generátoru.
 +
 +
Dále je uvedeno jakým způsobem byl problém řešen a jsou zde popsány
 +
jednotlivé verze návrhu, schémata a fotografie prototypu.
 +
Následuje popis použitých součástek a jejich technické parametry.
 +
Další kapitola popisuje práci s mikroprocesorem. Použité prostředky
 +
k jeho programování a popsané důležité úseky kódu.
 +
V kapitole testování jsou zaznamenány výsledky testování zapojení a jeho
 +
zhodnocení.
 +
 +
V závřru jsou shrnuty dosažené výsledky a popsány úkoly, které budou
 +
následovat.
 +
 +
[[Soubor:Bp 2008 fochr evzen.pdf|thumb|left]]

Latest revision as of 23:01, 26 August 2014

Řídicí generátor pro mikro-manipulátor[edit]

Autor: Fochr Evžen

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Ve své práci se zabývám návrhem řídícího generátoru pro mikromanipulátor. Princip posunu je typu stick-slip. Jde o generování asymetrického pilovitého využívajíce kapacitního charakteru piezokrystalu. Nejdříve je uveden teoretický rozbor úlohy, který nám ukáže požadavky na jednotlivé části generátoru.

Dále je uvedeno jakým způsobem byl problém řešen a jsou zde popsány jednotlivé verze návrhu, schémata a fotografie prototypu. Následuje popis použitých součástek a jejich technické parametry. Další kapitola popisuje práci s mikroprocesorem. Použité prostředky k jeho programování a popsané důležité úseky kódu. V kapitole testování jsou zaznamenány výsledky testování zapojení a jeho zhodnocení.

V závřru jsou shrnuty dosažené výsledky a popsány úkoly, které budou následovat.

Bp 2008 fochr evzen.pdf