Bp 153 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:32, 4 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Vývoj inteligentního ovladačee pro systém domovní elektroinstalace

Autor: Pavel Elkner

Bakalářské práce 2008

153 bp.gif

Cílem této bakalářské práce je vytvoření inteligentního ovladače pro systém domovní instalace a seznámení se s problematikou sběrnicových systémů elektroinstalace. Vytvořený inteligentní ovladač bude jednou z komponent systému domovní instalace, vyvíjených katedrou řídicí techniky fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.