Bp 153 cz

From DCEwiki
Revision as of 21:29, 19 February 2010 by Sova (talk | contribs) (Založena nová stránka: =Vývoj inteligentního ovladačee pro systém domovní elektroinstalace= '''Autor:''' Pavel Elkner Bakalářské práce 2008 Image:153_bp.gif Cílem této baka…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vývoj inteligentního ovladačee pro systém domovní elektroinstalace

Autor: Pavel Elkner

Bakalářské práce 2008

153 bp.gif

Cílem této bakalářské práce je vytvoření inteligentního ovladače pro systém domovní instalace a seznámení se s problematikou sběrnicových systémů elektroinstalace. Vytvořený inteligentní ovladač bude jednou z komponent systému domovní instalace, vyvíjených katedrou řídicí techniky fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.