Bp 151 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:00, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Model obráběcího stroje[edit]

Autor: Aleš Zikmund

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Práce se zabývá propojením modelu tříosého soustruhu s řídicí kartou pomocí níž je řízen. Čtenář se zde seznámí s kompletním popisem modelu, návrhem elektroniky a také s možností programování řídicí karty. Uvedeno je hardwarové a softwarové nastavení celého systému a popis navrženého software.


Bp 2007 zikmund ales.pdf