Bp 145 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:59, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Waveletova analýza[edit]

Autor: Zdeněk Váňa

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje matematický princip waveletové (vlnkové) transformace, její možné užití v praxi a ukázky jednoduchých aplikací, které vystihují její výhody oproti klasickým analýzám signálů, jako je například Fourierova transformace. Práce ze začátku popisuje základní matematické pojmy, bez kterých se při popisu waveletové transformace neobejdeme. Na jejich základě je vybudována waveletova teorie na obecné úrovni analýzy. Dále práce obsahuje základní využití waveletové transformace v praktických aplikacích. U čtenáře této práce se předpokládá alespoň základní znalost lineární algebry v roz- sahu standardního jednosemestrálního kurzu.


Bp 2007 vana zdenek.pdf