Bp 144 cz

From DCEwiki
Revision as of 21:57, 4 May 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Fyzikální modely ve Virtual Reality Toolboxu

Autor: Jan Váňa

Bakalářské práce 2007

Cílem této bakalářské práce je vytvoření virtuálních modelů některých jednoduchých systémů, které jsou používány ve výuce a jsou umístěny v laboratoři K26 katedry řídicí techniky fakulty elektrotechnické českého učení technického v Praze. Tyto virtuální modely snad pomohou ke zkvalitnění výuky na katedře řídící techniky a pomohou studentům v předmětech jako jsou SAM a SRI.