Difference between revisions of "Bp 144 cz"

From DCEwiki
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
[[Bakalářské práce 2007]]
 
[[Bakalářské práce 2007]]
  
C¶³lem t¶eto bakal¶a·rsk¶e pr¶ace je vytvo·ren¶³ virtu¶aln¶³ch modelºu n·ekter¶ych jednoduch¶ych
+
Cílem této bakalářské práce je vytvoření virtuálních modelů některých jednoduchých
syst¶emºu, kter¶e jsou pou·z¶³v¶any ve v¶yuce a jsou um¶³st·eny v laborato·ri K26 katedry ·r¶³dic¶³
+
systémů, které jsou používány ve výuce a jsou umístěny v laboratoři K26 katedry řídicí
techniky fakulty elektrotechnick¶e ·cesk¶eho u·cen¶³ technick¶eho v Praze. Tyto virtu¶aln¶³ mo-
+
techniky fakulty elektrotechnické českého učení technického v Praze. Tyto virtuální mo-
dely snad pomohou ke zkvalitn·en¶³ v¶yuky na kated·re ·r¶³dic¶³ techniky a pomohou studentºum
+
dely snad pomohou ke zkvalitnění výuky na katedře řídící techniky a pomohou studentům
v p·redm·etech jako jsou SAM a SRI.
+
v předmětech jako jsou SAM a SRI.
i
 

Revision as of 15:53, 8 March 2010

Fyzikální modely ve Virtual Reality Toolboxu

Autor: Jan Váňa

Bakalářské práce 2007

Cílem této bakalářské práce je vytvoření virtuálních modelů některých jednoduchých systémů, které jsou používány ve výuce a jsou umístěny v laboratoři K26 katedry řídicí techniky fakulty elektrotechnické českého učení technického v Praze. Tyto virtuální mo- dely snad pomohou ke zkvalitnění výuky na katedře řídící techniky a pomohou studentům v předmětech jako jsou SAM a SRI.