Bp 142 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:59, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Databázový systém pro hodnocení studentů[edit]

Autor: Jakub Trmota

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce pojednává tvorbě databázového systému pro hodnocení studentů. Popisuje obecný aplikační objektový framework, všechny jeho objekty, metody a vlastnosti. Dále je přiložen výpis použitých modulů a nakonec jednoduchý manuál s ovládáním aplikace.


Bp 2007 trmota jakub.pdf