Bp 141 cz

From DCEwiki
Revision as of 02:13, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Přehled volně dostupného programového vybavení pro řešení parciálních diferenciálních rovnic[edit]

Autor: Jelena Tomicová

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Abstrakt: Cílem práce je najít volně dostupné výpočetní balíky pro řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou FEM (Metoda konečných prvků), tyto programy vyzkoušet, sestavit návod na jejich použití a tento návod následně aplikovat na zadaných rovnicích.


Bp 2007 tomicova jelena.pdf