Bp 13 cz

From DCEwiki
Jump to: navigation, search

Optimální řízení nákladních výtahů

Autor: Stibor Miloslav

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

13img.gif

Tato práce popisuje optimalizaci řízení obecného počtu nákladních výtahů v průmyslovém provozu. Cílem je nalézt a implementovat vhodné heuristické algoritmy pro minimalizaci průměrné doby odbavení nákladu s ohledem na jeho prioritu.

K tomuto účelu je v prostředí MATLAB implementován základní kombinatorický algoritmus List Scheduling a na něm založené heuristiky EST a ECT takovým způsobem, aby rozšířily stávající TORSCHE: Scheduling Toolbox, vyvíjený na katedře řídicí techniky.

Vhodnost použití těchto algoritmů v praktickém provozu je zkoumána statistickým porovnáním jejich výsledků a časové náročnosti na odpovídajících příkladech. Praktické nasazení je pak demonstrováno pomocí grafického uživatelského rozhraní, rovněž implementovaného v prostředí MATLAB.

Bp 2006 stibor miloslav.pdf