Bp 135 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:58, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh orientačního systému pro mobilní roboty[edit]

Autor: Petr Svoboda

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce zkoumá možnost použití magnetické navigace a lokalizace v oblast mobilní robotiky. Přímá inspirace přitom vychází z již existujícího lékařského nástroje (katetru pro vyšetření srdce), který magnetického principu navádění využívá První část obsahuje stručné teoretické seznámení s problematikou magnetické navigace.

Dále je pak zkoumán samotný katetr po HW stránce. V další části je návrh mměřícího přípravku jehož jádrem je přesný analogově-digitálního měřícího modulu s 18b A/D převodníkem (AD7678) a 32b kontrolerem s jádem ARM7TDMI-S (LPC2119). V poslední části jsou výsledky měření na tomto přípravku, což vytváří jednoduchý 1D senzoru polohy.


Bp 2007 svoboda petr.pdf