Bp 132 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:58, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Podpora výuky řídící techniky v bakalářském studiu[edit]

Autor: Martin Roman

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce je zaměřena na podporu výuky předmětu Systémy a modely na Katedře řídícé techniky fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jejím cílem je navrhnout sadu řešených a neřešených příkladů s klíčem, které budou součástí sbírky příkladů k výuce tohoto přredmětu. V první kapitole jsou připraveny příklady a teoretický úvod ke kapitole Vnitřní popis systémů, ve druhé pak ke kapitole Vnější popis systémů. Třetí kapitola se zabývá modelováním systému magnetické levitace v prostředí Simulink a tvorbou virtuální reality k tomuto modelu pomocí Virtual Reality toolboxu v Matlabu.


Bp 2007 roman martin.pdf