Bp 131 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:58, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Komponenty pro řízení multimediálních center[edit]

Autor: Dominik Pokorný

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá problematikou řízení multimediálních center. Tato problematika je nastíněna nejprve obecně a následně jsou demonstrovány způsoby řešení jednotlivých problémů na konkrétním příkladu. Součástí této práce je také návrh konstrukce komponenty řídícího systému, konkrétně rozbočovač sériové linky.


Bp 2007 pokorny dominik.pdf