Bp 125 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:57, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Možnosti využití PAS při výpočtech s n-D polynomy[edit]

Autor: Jiří Mikolášek

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Práce se zabývá počítačovou algebrou a využitím počítačových algebraických systémů při výpočtech největšího společného dělitele. Poskytuje přehled volně dostupných počítačových algebraických systémů, nároky na operační systém v němž je lze provozovat, případě hardware, přehled webových stránek systémů a možnost využití počítačových algebraických systémů při výpočtu největšího společného dělitele polynomů s více proměnnými.

Dále se zaměřuje na použití algoritmů pro výpočet největšího společného dělitele v teorii řízení, hlavně v oblasti algebraických (polynomiálních) metod řízení při řešení diofantické rovnice. Největší prostor byl vyhrazen pro testování algoritm nejvěršího společného dělitele ve vybraných počítačových algebraických systémech z hlediska rychlosti při výpočtu největšího společného dělitele polynomů stupně 1 až 5000 s počtem proměnných 1 až 5 s ohledem na časovou náročnost a porovnání systémů na základě testů a grafické znázornění časových výsledků.


Bp 2007 mikolasek jiri.pdf