Bp 111 cz

From DCEwiki
Revision as of 22:56, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Model systému s dopravním zpožděním[edit]

Autor: Mikuláš Jandák

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce bylo modernizovat jednoduchý fyzikální model s výrazným a proměnným dopravním zpožděním. Jedná se o model vodní elektrárny, kde proměnné dopravní zpoždění je dosahováno změnou výšky hladiny v horní nádrži. Výška hladiny také ovlivňuje otáčky turbínky, a tím i napětí na tachodynamu. Základem mechanické části je odstředivé čerpadlo, které přečerpává vodu ze spodní nádrže do horní. Dále pak voda přes ventily proudí do dvou potrubí. Na konci potrubí voda vytéká přímo na lopatky turbínky, která pohání tachodynamo. Byla provedena základní identifikace systému a vytvořen jeho matematický popis.


Bp 2007 jandak mikulas.pdf